Geplaatst door: BeterDuurzaam BV

Datum: 13 januari 2019
Persoonlijk advies Bekijk beterduurzaam

SALDEREN EN TERUGLEVERSUBSIDIE BIJ AANSCHAF ZONNEPANELEN

Waar gaat het om?
De salderingsregeling is een vergoeding voor de stroom die ondernemers, zoals bijvoorbeeld recreatiebedrijven, aan het elektriciteitsnet terug leveren. Deze regeling staat ter discussie nu Minister Wiebes aan de Tweede Kamer heeft geschreven dat deze regeling voor zonnepanelen vervangen gaat worden door de zogenoemde ‘terugleversubsidie’. De minister stelt dat zonnepanelen na invoering van de nieuwe regeling rendabel zullen blijven.

Wat is salderen?
Saldering is een subsidie, een stimuleringsmaatregel waar veel bedrijven in Nederland van profiteren. De energie die je als recreatieondernemer opwekt, verbruikt je voor een deel zelf en het overige deel gaat terug naar het elektriciteitsnet. Met zonnepanelen levert je dus stroom die je terug verkoopt aan de energieleverancier.

Wanneer gaat dit gebeuren?
In 2020 zou de terugleversubsidie de huidige salderingsregeling moeten gaan vervangen. Echter, de minister heeft onlangs zijn twijfels geuit over de haalbaarheid van deze datum. Om tot een zorgvuldige implementatie van deze regeling te komen, hebben partijen meer tijd nodig. De minister wil daarom in het voorjaar van 2019 de wijzigingen van deze regelgeving nader uitwerken.

Overgangsregeling
Voor ondernemers die al in het bezit zijn van zonnepanelen komt er een overgangsregeling van saldering naar terugleversubsidie. Wat dit concreet betekend is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Maar er is aangegeven dat de terugverdientijd van zonnepanelen 7 jaar moet blijven.

Wat voor gevolgen heeft dit voor jou als recreatieondernemer?
Deze nieuwe regeling richt zich niet alleen op stimulering van zonne-energie, maar ook op andere energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij deze nieuwe regeling is dat de investeringszekerheid geborgd blijft doordat een gemiddeld zonnepaneelsysteem een terugverdientijd van ongeveer 7 jaar moet hebben. Hiermee blijft de regeling financieel aantrekkelijk!

Opgewekte stroom zelf verbruiken
Alle stroom die je zelf opwekt en zelf verbruikt hoef je, ook na 2020, geen energiebelasting over te betalen. Ben je lid van een VVE (vereniging van eigenaren) dan geldt onder bepaalde voorwaarden recht op laag tarief. Zorg wel dat je beschikt over een aanwijzing van de belastingdienst.

Meer informatie?
Neem contact met ons op voor meer informatie en hoor meteen hoe wij voor jouw camping, jachthaven of groepsaccommodatie een goed advies kunnen verzorgen.