Privacyverklaring Profyte

Privacyverklaring Profyte
Door middel van deze Privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens
die van u worden verwerkt en op welke wijze wij daar zorgvuldig mee omgaan. Wij
respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk worden
behandeld zodat uw privacy in voldoende mate wordt gewaarborgd conform de eisen
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens die Profyte verwerkt
Wij verzamelen persoonsgegevens van gebruikers van onze website www.profyte.nl
voor het optimaliseren van onze dienstverlening zodat wij u gericht kunnen
informeren over diensten en producten van ons en onze samenwerkende partners
die voor u interessant kunnen zijn. Dit zijn gegevens welke u zelf aan ons verstrekt
heeft.
Zo kunnen uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt om contact met u op te
nemen of laten nemen dan wel u op de hoogte te brengen van het laatste nieuws
(nieuwsbrieven) en informatie omtrent onze thema’s (mailings). Tevens kunnen wij u
schriftelijk (per e-mail) benaderen voor marktonderzoek en enquêtes over onze
dienstverlening.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt,
dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van
het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan. Toestemming voor gegevensverwerking bewaren we minimaal
2 jaar.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Hiertoe behoren
onder meer uw naam en/of gebruikersnaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres,
het IP-adres van uw computer, en een aantal gegevens zoals beroep,
sector en de historie van gebruik van producten en diensten zoals evenementen.
Deze gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de
werking van de website.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden (leveranciers en partners) indien
en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die u afneemt of
waar u in geïnteresseerd bent. In deze gevallen bedingen wij van die partijen dat uw
persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt
mogen worden.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.

Social media
Op onze site hebben wij knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken zoals LinkedIn en Facebook. Deze knoppen worden
gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Facebook zelf.
Deze code plaatst onder meer een cookie (zie Gebruik van cookies).

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over
nieuws op het gebied van ICT- en internetrecht, onze diensten en aanverwante
zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan
de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen; mail naar info@profyte.nl

Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookies zoals noodzakelijke cookies, statistiekcookies,
voorkeur-cookies en marketing-cookies. Een cookie is een klein bestand dat
automatisch door onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst
met een soort anoniem registratienummer dat het mogelijk maakt om u als unieke
bezoeker te herkennen wanneer u onze website bezoekt.
Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van onze
website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.
U kunt in uw webbrowser het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de
functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
Recht op inzage, correctie en recht van verzet
Indien gewenst, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke
gegevens in te zien. Indien uw gegevens onjuist en/of onvolledig zijn, kunt u deze op
de website wijzigen en of aanvullen dan wel ons schriftelijk verzoeken de gegevens
te wijzigen of te laten verwijderen.
Indien u het niet op prijs stelt om informatie te ontvangen over de producten en/of
diensten welke wij of onze leveranciers en partners aanbieden, kunt u dit schriftelijk
melden. Hetzij via ons algemene e-mailadres info@profyte.nl dan wel op ons
kantooradres:
Profyte B.V
Golden Delicious 18
6922 AS Duiven

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer
Als Profyte B.V. zijn wij niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit webblog
plaatsen, zoals bijvoorbeeld reacties op een artikel, en kunnen hier dan ook niet
aansprakelijk voor worden gesteld. Reacties zijn een persoonlijke mening van de de
schrijver en niet noodzakelijkerwijs de mening van Profyte B.V.

Creative Commons
Profyte houdt zich aan regels van de Creative Commons/ sommige rechten
voorbehouden. Dat betekent dat elke auteur van een Blog zelf de copyrights bepaalt.
Bij sommige artikelen berust daarom het volledige auteursrecht bij de auteur van de
Blog, of de licentie bij de betreffende fotografen en/of andere intellectuele
eigendomsrechten bij de eigenaren van de stukken. In andere gevallen mag je het
werk gedeeltelijk kopiëren, hergebruiken of verspreiden, als je de bron en de auteur
van het artikel uitdrukkelijk vermeldt.

Zelf een Blog schrijven en plaatsen?
Voor auteurs (schrijvers van Blogs) die artikelen plaatsen op de website/ het platform
van Profyte, hanteren we de onderstaande spelregels.
– Auteurs schrijven primair ter inspiratie voor recreatieondernemers en stellen
zich als doel deze doelgroep met een artikel op nieuwe ideeën en inzichten te
brengen
– Het is niet toegestaan om zonder toestemming of duidelijke bronverwijzing
artikelen van andere sites geheel of gedeeltelijk over te nemen; bij vertalingen
moet er een duidelijke bronvermelding zijn.
– In artikelen mag geen ongepast taalgebruik en mogen geen persoonlijke
beledigingen voorkomen.
– Het is voor auteurs van Blogs niet toegestaan direct promotie te maken voor
een bedrijf, producten en/of diensten; artikelen mogen ook niet gebruikt
worden voor linkpromotie-/linkbuilding-doeleinden. Voor dit doel zijn de
Nieuwsbrieven van Profyte bestemd.
– Alleen indien expliciet met de redactie van Profyte is afgesproken en als het
voor lezers ook duidelijk als zodanig herkenbaar is, mag er in, bij of onder een
artikel een promotioneel bericht opgenomen worden.
– Artikelen worden niet op andere sites doorgeplaatst, tenzij anders
afgesproken. We proberen hiermee de lezers authentieke content te bieden
en tegelijkertijd problemen met duplicated content te voorkomen.
– Doorplaatsing (al dan niet gedeeltelijk) van artikelen op de eigen site of blog is
mogelijk na het moment van publicatie op de website van Profyte en met
verwijzing naar het eerder geplaatste artikel.

Dit is de Privacyverklaring van Profyte B.V. Profyte kan deze verklaring te allen tijde
aanpassen. De laatste wijziging was op 30 augustus 2018. De meest recente versie
vind je altijd op de website van Profyte.

Privacyverklaring Profyte